ค้นหา  

   Program Tour...

   ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี่ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_PVG04 HEAVEN OF SHANGHAI 5D3N  (XJ)

 

เที่ยวคุ้ม!! 3 เมือง เซี่ยงไฮ้-หังโจว-อู๋ซี่
ชมวิวมหานครเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ตึก SWFC
พิเศษ!! ล่องเรือ ชมมรดกโลก ทะเลสาบซีหู
เมนูพิเศษ!!เสี่ยงหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน หมูพันปี ซีโครงหมูอู๋ซี

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม  2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 11,900.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อูซี่ ซูโจว 5วัน 3คืน (MU)

JSB_ FM GT PVG FM01 เซี่ยงไฮ้ อู่ซี ซูโจว ล่องทะเลสาบซีหู 5วัน 3คืน (MU)

•ล่องเรือชมทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ดั่งบทกวีที่ว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ซีหูสวยทุกฤดูกาล
•สักการะ พระใหญ่หลิงซาน ต้าฝอ
•ชมหาดไว่ทาน ช้อปปิ้ง ถนนนานกิงและ ตลาดก็อปปี้ เถาเป่า
•เมนูพิเศษ...ไก่แดง, ไก่ขอทาน ,หมูพันปี, ซีโครงหมูอู๋ซี
•เต็มอิ่มจุใจ กับ บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 16,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)

JSS_SH3ULXA4  ทัวร์คุณธรรมทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลา เฉินตู 6 วัน 5 คืน (3U)

 

ทิเบต...สมญานามหลังคาโลก
ทัวร์ทิเบต ลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา
วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม นั่งรถไฟไป ดัมซุง ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว
ทัวร์เฉินตู ถนนคนเดินชุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 36,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน 4คืน (TG)

JSB_ทัวร์จีน  GT-PEK TG10 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ถนนโบราณเฉียนเหมิน 5วัน 4คืน (TG)

ไฮไลท์ทัวร์… ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน  ถนนโบราณเฉียนเหมิน
•เที่ยว กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
• ชมความงดงามของพระราชวังกู้กง พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี
•สักการะ หอฟ้าเทียนถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองปักกิ่ง
•ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนหวังฟู่จิ่ง ถนนโบราณเฉียนเหมิน และ ตลาดรัสเซีย

กำหนดเดินทางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2561

 

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 24,991.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG)

JSB_ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6วัน 5คืน โดยสายการบินไทย (TG) GT-PEK TG02

 

ไฮไลท์ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
•ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
•สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้
•ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 19,991.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

JSB_ทัวร์จีนGT-PEK TG05 ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย 5วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 

 ไฮไลท์ ทัวร์ ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย
•ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
•ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน
•นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า
•ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและ สุกี้มองโกล

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 15,991.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ฝูโจว อู๋อี้ซาน ขุนเขาแห่งมนต์ขลัง 5วัน 3คืน (MU)

JSB_GT FOC MU02 ฝูโจว อู๋อี้ซาน ขุนเขาแห่งมนต์ขลัง 5วัน 3คืน โดย สายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น (MU)

•เขาอู๋อี้ซาน แหล่งมรดกโลก ต้นกำเนิดชาอู่หลง
•แหล่งกำเนิดของวัฒนธรรมและปรัชญา 3 ลัทธิ คือลัทธิเซน ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื๊อ
•แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ 5A ของจีน
•เยือนวัดกานลู่ วัดไม้ลอยฟ้า อายุพันปี
•ชมสวนซีหู ชมวิวงดงาม ที่แม้แต่ฮ่องเต้ยังติดใจ
•เที่ยวสบาย ไม่เข้าร้านช็อป ให้เสียเวลา

กำหนดเดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 23,991.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน มองโกเลียใน 6วัน 5นคืน (3U)

JSB_GT DSN 3U02 สบาย เจาะลึก มองโกเลียใน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน เสฉวน แอร์ไลน์ 3U

 

•สัมผัสวิถีชีวิตชนพื้นเมืองมองโกเลียในอย่างใกล้ชิด...ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน
•สนุกสนานกับกิจกรรมบนสวนทะเลทราย คูบูฉี เนินทรายเสี่ยงซาวาน
•เยี่ยมสุสานมหาบุรุษ..เจงกีสข่าน
•ชมวัดเก่าแก่ อารามอูตังเจา รูปแบบผสม ทิเบตและมองโกลเลียอย่างสวยงาม

กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 31,999.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ลี่เจียง คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

JSS_SHMUKMG13 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง..หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
สวนน้ำตก ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยนโค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียงเมืองโบราณลี่เจียง
 ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)
 อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน
กำหนดเดินทางเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561


 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 25,777.00 บาท
จองทัวร์...
   ทัวร์จีน ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

JSS_SHMUKMG13 ทัวร์จีน ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (MU)

ทัวร์จีน ทัวร์ลี่เจียง..หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ”
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง...วัดหยวนทง
อิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน สวนน้ำตก
ทัวร์ต้าหลี่...เมืองโบราณต้าหลี่ ทัวร์จงเตี้ยนโค้งแรกแม่น้ำแยงซี
เมืองโบราณแชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ทัวร์ลี่เจียง...เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว)
อุทยานน้ำหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน “ไป๋สุ่ยเหอ” (รวมรถราง)
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด,อาหารกวางตุ้ง,สุกี้ปลาแซลมอน

กำหนดเดินทางเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์จีน เมือง/จังหวัด :
ราคา : 25,799.00 บาท
จองทัวร์...
  [ << <  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  >  >>  ... ]   
 

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร