ค้นหา  

   Program Tour...

   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_NRT05 TULIP FESTIVAL IN TOKYO 5D 3N (XJ)

วัดนาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ -โอวาคุดานิ
ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท-ช้อปปิ้งอิออน-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น –วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ - ไร่สตรอเบอร์รี่ - ชมดอกทิวลิป ณ เมืองชิบะ

กำหนดวันเดินทางเมษายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 30,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_NTR12 ทัวร์ญี่ปุ่น FANTASY WINTER SAKURA 5D3N (XJ)

 

เล่นสกีสุดมันส์ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมซากุระในครั้งเดียว
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งชินจูกุ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
แช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์

กำหนดวันเดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 29,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_NRT01 TOKYO SAKURA STRONG  5D 3N (XJ)

สุดมันส์...ตะลุยหิมะ "ลานสกีรีสอร์ท"
ช้อปปิ้งย่านดัง ย่านชินจุกุ ช้อปปอ้ง โกเทมบะ - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ชมความสวงามของ "ภูเขาไฟฟูจิ" ขึ้นกระเช้าคาจคาจิ
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ โอชิโนะฮัคไค
เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ขาปูยักษ์

กำหนดวันเดินทางมีนาคม - เมษายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 27,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_NRT03 SAKURA FULL BLOOM IN TOKYO 5D 3N (XJ)

ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท
วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
ชมซากุระ ณ เมืองไซตามะ - เมืองคาวาโกเอะ – ถนนคุราซึคุระ – หอนาฬิกา

กำหนดวันเดินทางมีนาคม - เมษายน 2561


 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 32,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_NRT04 SAKURA SPARKLING TOKYO 5D 3N (XJ)

หลวงพ่อโตไดบุทสึ - วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โอวาคุดานิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว
วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมซากุระ แม่น้ำเมกูโระ
ฮาราจูกุ –วัดนาริตะ – อิออน

กำหนดวันเดินทางมีนาคม - พฤษภาคม 2561

 

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 29,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 5วัน 3คืน (TR)

 JTT_TR97 Tokyo Fuji FinnSnow 5D3N (TR)

Tokyo Finn Snow โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ 5วัน 3คืน
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี ไหว้พระใหญ่ไดบุสสึ คามาคูระ  คานากาว่า
วนอุทยานฮาโกเน่ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ลิ้มลองชิมไข่ดำอายุยืน7 ปี
โกเทมบะเอ้าท์เลต ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค คาวากูจิโกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
ช้อปปิ้งชินจูกุ  Mitsui Shopping Park LaLaport Ebina

**ท่องเที่ยวเที่ยวตามฤดูกาลหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไก (ช่วง Autumn)
หรือสนุกสนานกับหิมะขาวโพลนลานสกี FUJITEN SKI (ช่วงSnow)
พักโออิโสะออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ1คืน

กำหนดเดินทางเดือน พฤศจิกายน 2560 - มีนาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 23,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6วัน 3คืน (XJ)

๋JZG_NRT06 CHARM S OF TOKYO OSAKA (XJ)

 

พระพุทธรูปไดบุทสึ – สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งชินจูกุ-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
โอชิโนะฮัคไค- แช่ออนเซ็นธรรมชาติ - สวนดอกไม้ฮามะมะสึ
ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
นาโกย่า – เกียวโต – ปราสาททอง
มื้อพิเศษ!! ขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

กำหนดเดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 35,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า 6วัน 3คืน (XJ)

JZG_NRT13 ทัวร์ญี่ปุ่น EXCELLENT TOKYO OSAKA 6D3N (XJ)

เที่ยวสุดคุ้ม!! 2 เมืองใหญ่ พักออนเซ็น 1 คืน
สุดมันส์...ตะลุยหิมะ เล่นสกีรีสอร์ท
พิเศษ!! ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ชมทะเลสาบคาวากุจิ
ช้อปปิ้ง ย่านดัง ชินไซบาชิ+ชินจุกุ วัดอาซากุสะ
โอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบฮามานะ

ชิม....สตรอเบอรรี่ สดๆๆๆจากไร่ เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ขาปูยักษ์

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 35,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน (XJ)

JZG_KIX05 FROZEN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (XJ)

เที่ยวเมืองมรดกโลก "พักสกีรีสอร์ท" พร้อมชม เทศกาลดูไฟ Nabana no Sato
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง - ชิราคาวะโกะ
เมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ปราสาทโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

กำหนดเดินทาง มกราคม - มีนาคม  2561

 


 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 29,999.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน (XJ)

KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA 5D3N (XJ)

โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า
เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ - อิออน จัสโก้
นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ
เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ -ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง อิ่มไม่อั้นกับยากินิคุ

กำหนดเดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ญี่ปุ่น เมือง/จังหวัด :
ราคา : 31,900.00 บาท
จองทัวร์...
  [ 1  2  >  >> ]   
 

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร