ค้นหา  

   Program Tour...

   1.ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮีงการี 7 วัน (EK)

JDD_EK015 ทัวร์ Czech Austria Hungary 7 D (EK)

ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล – ช็อปปิ้ง palladium   
เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ-ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท 
ฮัลล์สตัทท์ - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-ห้าพระราชวังเชินบรุนน์
McArthurGlen Designer Outlet– บูดาเปส-โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง    

กำหนดเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน2561

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เมือง/จังหวัด :
ราคา : 39,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 8วัน 5คืน (EK)

JDD_EK007 ทัวร์ Germany Austria Czech 8 D (EK)

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค    -BMW WORLD - จัตุรัสมาเรียน
ซาลบูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ -สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet - เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – ประตูเมืองเก่า - อิสระช้อปปิ้ง
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์   

กำหนดเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน2561

 

 


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เมือง/จังหวัด :
ราคา : 45,900.00 บาท
จองทัวร์...
   1.ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน (EK)

JDD_EK013 ทัวร์ Germany Austria Swiss 7 D (EK)

มิวนิค-สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า-BMW Welt-พระราชวังนิมเฟนบูร์ก
จัตุรัสมาเรียน-ซาลบูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์
อินส์บรูค-หลังคาทองคำ-ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ลูเซิร์น
รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชาเปล-น้ำตกไรน์  
     
กำหนดเดินทางเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน2561


อ่านต่อ...
ประเทศ : ทัวร์ยุโรปตะวันออก เมือง/จังหวัด :
ราคา : 39,900.00 บาท
จองทัวร์...
  [ 1 ]   
 

1. เอเชีย

2. ยุโรป

3. ตะวันออกกลาง

4. อเมริกา-แคนาดา

5. ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

6. แอฟริกา

7. เที่ยวทั่วไทย

สมาชิก

Username:
Password:
 

สมัครรับข่าวสาร

สมัครเพื่อรับข่าวสาร
ยกเลิกข่าวสาร